Coach Kariery

"Wybierz sobie zawód,

który lubisz, a całe życie

nie będziesz musiał

pracować."

- Konfucjusz

Coaching Kariery

Coaching kariery / doradztwo w karierze jest odpowiedzią na nasze różne potrzeby związane z życiem zawodowym, a udział w sesjach doradczych wspomaga w mierzeniu się z wyzwaniami codziennego życia zawodowego. Coach kariery, pracując na realnych zasobach Klienta, może go wspierać:

 • we właściwym zaplanowaniu rozwoju zawodowego,
 • w planowaniu zmiany pracy i w świadomym zarządzaniu swoją karierą zawodową,
 • w ustaleniu nowych celów zawodowych,
 • reorientacji zawodowej, gdy Klient czuje brak satysfakcji z pracy, brak motywacji czy wypalenie zawodowe.

 

 

Potencjalne rezultaty sesji coachingu kariery:

 • profesjonalne dokumenty aplikacyjne: CV i LM, które są zgodne z aktualnymi trendami i które w pełni oddają zakres kompetencji oraz Twoich przewag konkurencyjnych;
 • Drogowskazy Kariery – profesjonalny przewodnik własnej kariery zawodowej;
 • świadomość Twoich mocnych stron, własnego potencjału zawodowego – dokonanie bilansu kompetencyjnego (audytu kariery);
 • świadomość Twoich potrzeb i możliwości w obszarze własnej kariery zawodowej w krótszych i dalszych perspektywach czasowych (ustalenie celów zawodowych), zaplanowanie dalszego rozwoju osobistego (jak wypełni
 •  tzw. luki kompetencyjne);
 • umiejętność zdefiniowania własnych potrzeb i oczekiwań, co do kolejnego miejsca pracy oraz zdobycie wiedzy, o co pytać pracodawców podczas interview, by nie zamienić przysłowiowej „siekierki na kijek”;
 • konkretne i praktyczne informacje, w  jaki sposób poszukiwać pracy na aktualnym rynku pracy, jak zbudować swój profil na LinkedIn, jak kształtować swój wizerunek na rynku pracy (personal branding);
 • wypracowane metod poszukiwania pracy, które zwiększają skuteczność na rynku pracy.

Doradztwo zawodowe

W procesie doradztwa zawodowego wspomagamy Klientów w wyborze właściwego zawodu bez znaczenia, czy ma to nastąpić na początku ścieżki zawodowej czy już w toku zaawansowanego życia zawodowego.  Doradca pomaga w takiej sytuacji swoim Klientom w lepszym zrozumieniu siebie w kontekście pracy, a następnie wspiera w odkrywaniu nowych możliwości i pomysłów zawodowych. Każdy z nas, bez znaczenia na jakim etapie swojego życia jest i ile ma lat, posiada szereg atutów, mocnych stron, budujących jego tożsamość zawodową. Doradca pomaga Klientowi lepiej się poznać, zdiagnozować swoje predyspozycje zawodowe (bilans kompetencji), pasje i potencjał zawodowy. Następnie ustalamy listę pomysłów zawodowych, które potem warto przekształcić w konkretne cele zawodowe (stanowiska pracy). A ponieważ każda nowa sytuacja, w której staje człowiek, wymaga od niego podjęcia pewnych decyzji, doradca zawodowy wspomaga Klientów również w ocenie rozważanych pomysłów oraz towarzyszy w podjęciu decyzji, którą drogę obrać i czy to już właściwy moment na zmianę.

 

 

Potencjalne rezultaty doradztwa zawodowego:

 • katalog stanowisk pracy oraz branż, które będą kolejnymi celami zawodowymi w perspektywie krótko- i długoterminowej;
 • plan dalszej ścieżki kariery zawodowej poprzez zbudowanie swojej świadomości o własnym potencjale zawodowym, możliwościach podjęcia pracy na nowych stanowiskach pracy, w nowych rolach zawodowych i/lub w nowych branżach;
 • uświadomienie sobie własnych oczekiwań i potrzeb, co do nowego miejsca pracy;
 • konkretne i praktyczne informacje, w jaki sposób poszukiwać pracy na aktualnym rynku pracy;
 • wypracowane metod poszukiwania pracy, które zwiększają skuteczność na rynku pracy;
 • opracowanie skutecznej autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych;
 • zbudowanie profilu na LinkedIn;
 • profesjonalne dokumenty aplikacyjne: CV i LM, które są zgodne z aktualnymi trendami i które w pełni oddają zakres kompetencji oraz Twoich przewag konkurencyjnych;
 • Drogowskazy Kariery – profesjonalny przewodnik własnej kariery zawodowej.

Skontaktuj się z nami

Oferta

Coachingiem Kariery zajmujemy się od 8 lat.

W tym czasie mieliśmy przyjemność współpracować z prawie 2 000 klientów indywidualnych w Polsce i zagranicą. Przeprowadziliśmy ponad 12 000 tysięcy godzin doradczych. Działamy głównie na terenie Warszawy, Krakowa, Katowic.

Z Klientami z innych lokalizacji, współpracujemy on-line. Większość Klientów trafiło do nas poprzez rekomendację. Wspieramy Osoby na różnych etapach życia zawodowego, tych bez żadnego doświadczenia, jak i specjalistów oraz managerów, z długim stażem pracy. Jesteśmy doradcami w karierze, którzy jednocześnie prowadzą aktywne rekrutacje w strukturach Agencji Doradztwa Personalnego, stąd posiadamy praktyczną wiedzę na temat tego, jak pracodawcy szukają kandydatów do pracy, jakie są ich potrzeby, na co zwracają uwagę analizując CV i listy motywacyjne oraz podczas rozmów rekrutacyjnych. Jesteśmy ekspertami rynku pracy.

 

Działania doradcze koncentrujemy przede wszystkim na:

 • wsparciu w planowaniu zmiany pracy / zawodu i w świadomym zarządzaniu swoją karierą zawodową
 • doradztwie w zakresie nowych metod poszukiwania pracy - opracowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV i LM), które w pełni oddają zakres kompetencji i przewag konkurencyjnych
 • dokonaniu diagnozy słabych i mocnych stron pod kątem przyszłych stanowisk pracy
 • doradztwie we właściwym zaprezentowaniu własnych atutów podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • analizie aktualnego rynku pracy oraz potrzeb pracodawców
 • przygotowaniu do udziału w rozmowach rekrutacyjnych
 • wsparciu w obszarze kształtowania własnej marki na rynku pracy (personal branding).

 

Wierzymy, że każdy z nas może odnaleźć swoją pasję zawodową, ponieważ doświadczamy tego na co dzień. W naszym zespole mamy  pasjonatów, którzy kochają swoją pracę, a praca kocha ich.  Sukces w życiu zawodowym odnosimy, dzięki temu, że możemy inspirować innych ludzi do osiągania ich marzeń.

Referencje

Magdalena Michnik

 

Jestem Konsultantem Kariery, Researcherem i HR Business Partnerem z doświadczeniem w strukturach wewnętrznych Działów Personalnych oraz w Agencjach Doradztwa Personalnego, od ponad 10 lat wspierającym rozwój zarówno pracowników jak i organizacji. Specjalizuję się w rekrutacjach typu direct i executive search na różne szczeble struktury. Realizuję projekty rekrutacyjne, głównie w obszarach: Finansów, Zakupów, Administracji, Sprzedaży, IT, Logistyki i Produkcji.

 

Na swoim koncie mam projekty dotyczące wdrażania i koordynowania procesów z zakresu rekrutacji, rozwoju, oceny kompetencji i wyników pracy, employer brandingu oraz zaangażowania pracowników. To co dla mnie szczególnie interesujące w moim zawodzie to przede wszystkim praca z ludźmi i na rzecz ludzi.

 

Na co dzień łączę zainteresowania z zakresu psychologii oraz procesów społecznych z doświadczeniem zdobytym w dużych i średnich firmach.

 

Jestem zafascynowana odkrywaniem możliwości drzemiących w nas samych, a także całym procesem poznawania własnych zdolności, talentów czy potencjału, które wykorzystuję w działaniach doradczych. Dzięki wieloletniej pracy przy projektach rekrutacyjnych na przeróżne stanowiska w różnych branżach, posiadam praktyczną wiedzę na temat rynku pracy i zachodzących na nim zmian. Wspieram aktywnie Klientów w budowaniu ich pozycji jako kandydatów, tworzeniu marki własnej, planowaniu kariery zawodowej  oraz tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Czas wolny rezerwuję na podróże i poznawanie świata.

Masz pytania ?

O nas

Katarzyna Fijałkowska

 

Jestem Coachem Kariery (Doradcą Kariery), aktywnym Headhunterem  i HR Project Managerem . Pasjonuję się swoim zawodem. Odnajduję satysfakcję we wspieraniu ludzi w ich zawodowej codzienności poprzez zrozumienie ich potrzeb i dzielenie się swoją wiedzą, inspirowanie do rozwoju zawodowego, do budowania efektywnych ścieżek kariery i poprzez wsparcie w procesie poszukiwania pracy. Jestem ekspertem rynku pracy – występuję na targach pracy, uczelniach wyższych i konferencjach.

 

Jestem autorką i prowadzę warsztaty oraz indywidualne sesje doradcze z zakresu metod poszukiwania pracy, budowania własnej ścieżki kariery, pierwszych wyborów zawodowych, równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, budowania swojego wizerunku na rynku pracy i zasad komunikacji swojej wartości zawodowej oraz w zakresie przedsiębiorczości jako alternatywnej ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Przygotowuję kandydatów do pracy do udziału w rozmowach rekrutacyjnych. Jestem także rekruterem, przeprowadziłam setki projektów rekrutacyjnych na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek. Mam także za sobą kilka zmian zawodowych, jak utrata pracy, zmiana zawodu, decyzja etat czy działalność gospodarcza.

 

Wszystkie te sytuacje doprowadziły mnie tu, gdzie jestem – do inspirowania ludzi w dążeniu do osiągnięcia ich marzeń zawodowych. W życiu zawodowym kieruje się słowami Konfucjusza, które mi się po prostu spełniły: "Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować". W czasie wolnym pasjonuję się psychologią rozwojową, coachingiem kariery, realizmem magicznym.

Kontakt

Coach Kariery

 

Tel: +48 516 728 804

 

E-mail: doradca@coachkariery.com

 

 

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Coach Kariery

“Twoje dzieło, to nie tylko to co robisz, lecz to, co pozostawiasz po sobie innym. Jednym z wymagań, aby osiągnąć trwały sukces, to nauczyć drugiego człowieka i inspirować go w dążeniu do osiągnięcia jego marzenia”

Skontaktuj się z nami